Vážený odběrateli.

  Rozhodnutím Ministra zemědělství ze dne 19. 5. 2003 pod Čj.: 16366/2003-1000 s účinností od 28. 5. 2003 bylo doplněno mimořádné veterinární opatření o zacházení a likvidaci specifikovaného rizikového materiálu (SRM). Tímto datem je považována za SRM i páteř jatečného skotu, ovcí a koz starších 12 měsíců včetně míšních ganglií, s vyjímkou ocasních obratlů, příčných výběžků bederních a hrudních obratlů a křídel kostí křížových.
   Na základě shora uvedeného rozhodnutí se pozastavuje expedice kompenzovaných hovězích čtvrtí ze skotu staršího 12 měsíců, skopců a koz starších 12 měsíců. Maso uvedené v ceníku jako hovězí čtvrtě kompenzované je možno dodávat částečně rozbouraném stavu, což vyžaduje odstranění páteře. Vzhledem k tomu, že uvedená páteř již není obchodovatelná, naopak jatkám a bourárnám vzrostly náklady spojené s likvidací páteře jako SRM, bylo nutné provést i úpravu ceny hovězího masa.
Odběratel, který provozuje samostatnou bourárnu nebo bourárnu za prodejnou může požádat Okresní veterinární správu o vydání osvědčení o splnění podmínek pro zacházení se SRM. Těmto odběratelům po předložení osvědčení je možno dodávat kompenzované hov. čtvrtě včetně páteře. Bližší informace je možno získat na příslušné Okresní veterinární správě.

  Děkujeme za pochopení a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

V Jeníkově dne 28. 5. 2003 Ing. František Zeman
vedoucí jatek