Budova radnice nese v půčelí letopočet 1606
 Stříbrná lilie na červeném štítě je znakem Čechtic od roku 1443. Znamení bylo převzato z erbu Jana z Kralovic, od něhož Čechtice erb obdržely.
 
 
    Zpracováno podle publikací Benešovsko a Podblanicko od kolektivu autorů, O Čechticích od PhDr. D. Fialové a dále s využitím internetových stránek mikroregionu Želivka