Borovnice
   Obec upoutá už z dálky monumentální stavbou neogotického kostela sv.Petra a Pavla z let 1854-9, který stojí na místě kostela stejného zasvěcení z poloviny 14.století. Nový kostel prošel rekonstrukcí v letech 1989-91. Tehdy také dostal dva nové zvony o hmotnosti 620 a 380 kg, které nahradily zvony zrekvírované za druhé světové války. Kostel má také nově rekonstruované varhany, díky kterým slouží i kulturním účelům.
   Obec vznikla oddělením od sousední obce Strojetice, které se přibližně datuje do roku 1350, kdy je poprvé zmiňován zdejší kostel sv. Petra a Pavla.
    Při kostele bývala od roku 1771 farní škola, která získala v roce 1820 vlastní budovu. Od roku 1979 byla škola pro nedostatek dětí sloučena se školou v Čechticích.