Kostel sv. Jakuba
   Původní farní kostel sv. Jakuba z doby panování krále Václava II. pozbyl zcela svého gotického rázu. Po mnoha požárech byl vždy dobově přestavěn. V roce 1741 shořel oltář sv. Doroty, který kostelu věnoval roku 1363 vladyka Oneš Tluksa ze Lhotic, tehdejší patron kostela. Podle kroniky byl tehdy kostel přestavěn a rozšířen. Po požáru v roce 1826 byly zničeny i vzácné staré varhany s 32 rejstříky, další hudební nástroje, oltáře, sochy a obrazy. Poté byl kostel obnoven, tehdejší patron kostela a majitel čechtického panství kníže Pavel z Palmu dal opravit stropy a střechu, zhotovit rám na velký oltářní obraz, mříže před oltář a 12 lavic. Když odmítl zakoupit ještě nové varhany, začal rozhořčený pan farář vybírat na nové varhany mezi čechtickými občany. Varhany zhotovené na objednávku mohly být slavnostně instalovány v roce 1836. Kostel stojí v horní části náměstí na vyvýšeném místě obklopen mohutnými lipami. V 17. století byl barokně přestavěn, pouze některé detaily nesou prvky gotiky. Jedná se o kostel jednolodní, obdélný, s trojboce ukončeným presbytářem, s obdélníkovou sakristií na severní straně pod oratoří. Stěny lodě jsou členěny pilastry a portály, v lodi je strop se štukovým rámcem a kruchta na dvou pilířích. Hlavní oltář je rokokový s pilastry po stranách a anděly, s nástavcem v podobě plastické figury Boha Otce a s brankami po stranách a rokokovým obrazem sv. Jakuba uprostřed. V lodi po stranách vítězného oblouku se nacházejí dva protějškové oltáře, Panny Marie s obrazem Madony, signovaným ,,Chrudíček - Němeček, 1898" a oltář blahoslavené Ludgardy s kopií Brandlova originálu z kostela v Sedlci. Dalším je oltář sv. Jana Nepomuckého na jižní straně s barokní sochou světce. Socha sv. Floriána, patrona hasičů, na jižní straně lodi pochází z poloviny 18. století. Po obvodu visí na zdech 14 obrazů křížové cesty. Co je uloženo a nebo kdo je uložen v prostorách v podzemí kostela se nepodařilo zjistit. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov. V roce 1853 se začalo pohřbívat na novém hřbitově a starý byl postupem doby zrušen. Starší občané si však pamatují, že se na školním dvorku a zahradě stejně jako při stavebních úpravách školní budovy v 60. letch nacházely drobné kosterní pozůstatky zde pohřbených občanů. Do dnešní doby zůstalo pouze několik křížků u vchodu. 

Zvonice
      U kostela se nachází zvonice z roku 1351, stejně jako kostel barokně přestavěná v 18.století. Je to dominanta čechtického náměstí a ve směru od Vlašimi je dominantou celé obce. Podle ústního podání sloužila též jako solnice, tedy k uskladnění soli. Pokud tomu tak bylo, nemuselo se však jednat o sůl kuchyňskou, ale o salnitr (dusičnan sodný), který byl součástí černého střelného parachu. Ten byl získáván poměrně složitým postupem z exkrementů hospodářských zvířat a odváděn pro potřeby armády. Dohled nad tímto vykonával tzv. „salnitrník”, obvykle vysloužilý voják.

   U zvonice se nachází i památník obětem první a druhé světové války.

Kliknutím se vám obrázek zvětší Kliknutím se vám obrázek zvětší Kliknutím se vám obrázek zvětší Kliknutím se vám obrázek zvětší Kliknutím se vám obrázek zvětší Kliknutím se vám obrázek zvětší

Zpět