Radnice
   Na jejím postavení má zásluhu Jindřich Střela z Rokyc, který odkoupil dům na náměstí zvaný ,,komisní” a určil ho ke stavbě radnice. Záměr byl uskutečněn roku 1606. Budova byla upravena v 19. století, je jednopatrová s tříosým rizalitem v průčelí, ukončeným štítem s vížkou, s průjezdem v přízemku. Budova je sídlem obecního úřadu, v přízemí je umístněno několik drobných provozoven.
Historická kresba radnice jak vypadala na přelomu století Současná podaba radnice Hastorická fotografie  Historická fotografie náměstí přibližně z 50. let

Zpět