Mateřská školka, v trřešní nástavbě jsou malometrážní byty  
Zpět