Zámek
   Původní zámek vyhořel roku 1642. Na stejném místě si dal v letech 1656 - 1658 čechtický pán Jakub Leopold z Hallweilu vystavět nový zámek, který a nebyl nikdy zcela dokončen. Ke konci 17. stol. nebo začátkem 18. stol. bylo prodlouženo západní křídlo. Zámek je trojkřídlý, jednopatrový, s průjezdem v ose průčelí a balkónem nad ním. Křídla do nádvorní strany jsou otevřena arkádami na pilířích, ochoz sklenut valeně se stýkajícími se lunetami. Čtvrtá strana je uzavřená zdí s branou uprostřed, členěnou pilastry po stranách a ukončenou štítem. Místnosti v přízemku jsou klenuty valeně s lunetami, místnosti v patře mají stropy, ve třech prostorách ještě se štukovými rámci. Sídlila zde většina pozdějších majitelů, od roku 1702 například Jan Leopold Donát z Trautsonu a Falkenštejna, který sem přesídlil po požáru Křivsoudova. V roce 1766 je uváděn jako majitel panství Karel Josef von Palm-Gundenfingen a po roce 1841 jsou jako majitelé uvádění Auerspergové. Od nich obec zámek koupila v roce 1926, aby jej přeměnila v školu, ta zde byla do roku 1996. Svá tajemství si podržela zámecká sklepení. Kdysi prý odtud vedla tajná chodba, podle pověsti až k Velkému kameni. Skutečně tu ze sklepení chodba vede, vchod do ní je však již zazděný. Podle jiného podání vedla tato chodba na faru, ta však tehdy nebyla u kostela jako tomu je dnes, ale naproti zámku. Je však docela dobře možné, že se jednalo pouze o sklepy původní budovy zámku, které bývaly ve středověku často velmi rozlehlé.
Historická kresba zámku přibližně z přelomu století. Historická fotografie zámku, přibližně z 50. let Pohled na zámek z náměstí, fotografie před rekonstrukcí. Socha sv. Jana - kliknutím se obrázek zvětší  
   
V současné době má zámek svého majitele a slouží jako školící a relaxační centrum. Prošel rozsáhlou, ale jednoznačně účelovou rekonstrukcí, která zachovala historický ráz zámku, avšak vnitřní prostory přizpůsobila potřebám seminárního centra. Zajímavá a historicky hodnotná jsou původní vrata průjezdu nebo citlivě restarované původní dveře, které slouží svému účelu dodnes.
školící centrum v zámku Nádvoří zámku při dnu otevřených dveří.
Opravený vstup do sklepení, dnes do viného sklepa
Původní dveře na nádvoří zámku.
Zpět