Při této operaci je prosévána ornice v celém profilu, odseparované kameny a hroudy jsou zasypány prosátou ornicí.
Zpět