Zemědělské družstvo Čechtice hospodaří na výměře necelých 2.350 ha v jižní části Středočeského kraje. Nadmořská výška pozemků je od 450 - 600 m nad mořem.Technologie uskladnění

     Stěžejním výrobním programem v rostlinné výrobě je pěstování sadbových brambor. Družstvu si osvojilo technologii pěstování nejkvalitnějších odrůd bramborové sadby. 

     ... 

  Kromě nosného programu bramborářství se ZD Čechtice zaměřuje na pěstování dalších plodin - obilnin, řepky, kukuřice na siláž a jetelovin. Zvolené technologie v plné míře respektují místní klimatické podmínky.

   V oblasti živočišné výroby je družstvo zaměřeno především na chov skotu a produkci mléka.  Roční produkce mléka činí více jak 5,5 mil. litrů mléka. 

   Pro výrobu i odbyt mléka a masa disponuje družstvo plně vybaveným zázemím. Vyrábí vlastní krmné směsi v mísírně krmiv s kapacitou 2.500 t ročně a provozuje jatka v Jeníkově s kapacitou porážky a zpracování 500 t hovězího a 500 t vepřového masa ročně.