V živočišné výrobě se družstvo specializuje na chov skotu a výrobu mléka. Průměrný stav dojnic je 650 ks, jejich chov je soustředěn do areálu družstva v Čechticích. Roční prodej je vyšší jak 7 mil. litrů, to znamená denní užitkovost více jak
30 litrů na 1 dojnici.

     Velmi dobrou úroveň má i plemenářská práce. Plemenice z našeho chovu se umisťují na předních místech na chovatelských dnech a chovatelských výstavách.