Stručně z historie zemědělského družstva v Čechticích
    Po nařízení vlašimského ONV založit jednotné zemědělské družstvo a zrušit strojní družstvo došlo sice k předání strojů do STS (Státní traktorové stanice) na Kostelíku, ale družstvo založeno nebylo. Až 29.8.1950 se několik čechtických občanů rozhodlo družstvo založit. Byli to: Hyldebrant Antonín, Polesný František, Živnůstka Antonín, Hyldebrant Zdeněk, Brázda Václav, Hons Jaroslav, Svoboda Vlastimil, Adam Antonín, Fridrich Antonín a Štainc František, kteří utvořili přípravný výbor. Na ustavující schůzi 23. listopadu 1950 byl prvním předsedou zvolen Antonín Hyldebrant. Družstvo mělo 13 členů, z toho bylo jen 6 zemědělců. Členové dali do družstva půdu, dále mu připadla půda obce, chrastovického dvora, fary a půda majitelů, kteří ji neobdělávali. Již v prvním roce společného hospodaření družstvo splnilo předepsané dodávky, přestože Čechtice postihlo 22. května ničivé krupobití.
   Pro splečné ustájení dobytka se v lednu 1951 upravila hospodářská stavení Jaroslava Doubka. Zde bylo ustájeno 29 dojnic a 13 kusů mladého dobytka. V září 1951 byly po rozorání mezí ozimy zasety ve společných honech. Družstvo téhož roku na podzim přistoupilo na III. typ JZD - tj. se společnou rostlinnou i živočišnou výrobou. Postupně byl zřízen vepřín u Kalvodů, vybudovány tři drůbežárny a porodnice pro 60 prasnic. Další stavbou byl kravín pro 100 dojnic, ten po adaptaci slouží dodnes.
   V roce 1956 zřídilo družstvo vlastní kuchyň v budově MNV (radnice), kde se v období zemědělských prací vařilo jak pro družstevníky, tak pro brigádníky. V tuto dobu se družstvo rozrostlo na 105 členů a obhospodařovalo 560 ha půdy. Ve funkci předsedy vystřídal po dvou letech A. Hyldebranta Karel Brixí, v roce 1956 se stal předsedou Jaroslav Kačena. V tomto období patřilo družstvo k nejlepším v okrese Vlašim.
   V roce 1960 bylo družstvo pojmenováno na JZD Rovnost Čechtice a došlo k postupnému slučování s družstvy v okolních obcích. Bylo to JZD Paseka, JZD Růžkovy Lhotice, JZD Černičí a JZD Sudislavice. V roce 1964 přibylo JZD Práchňany, v roce 1973 JZD Otročice a JZD Borovnice. Konečně v roce 1974 se připojilo JZD Vysočina, což bylo již sloučené družstvo z JZD Jeníkov, JZD Nakvasovice a JZD Pálčice. Tím výměra půdy dosáhla 3.036 ha, z toho zemědělské 2.743 ha a počet členů vzrostl na 551. Zbývá ještě připomenout, že v roce 1967 koupilo družstvo dům na náměstí č.p 10, kde je dodnes kuchyně s jídelnou. V 70. letech byla prováděna rozsáhlá investiční výstavba, vlastní stavební skupinou byl vybudován celý areál družstva (kravín, teletník, bramborárna, míchárna krmiv, posklizňová linka, sklad hnojiv) za Čechticemi směrem na Křivsoudov. I v tomto období dosahovalo družstvo výborných výsledků, zejména v rostlinné výrobě, opakovaně dosáhlo ocenění za dosažené výsledky v pěstování obilovin.
   Pro úplnost ještě přehled předsedů družstva. V letech 1969 - 73 byl předsedou družstva Antonín Bronec, 1973 - 87 František Sviták, 1987 - 91 Ing. Jaroslav Švejda, 1991 - 92 řídil družstvo jako místopředseda Ing. František Vondrák, 1992 - 93 Ing. Josef Jakl a od roku 1992 do 2012 byl předsedou František Novotný. Po něm převzali otěže Ing. Jiří Šindelář jako předseda představenstva ve funkci ekonoma a místopředseda představenstva Ing. Josef Kolanda ve funkci výrobního ředitele.