PLNÁ  MOC

 

platná  na 11. září 2020 

 Zmocňuji pana, paní (jméno a příjmení)   …….…………………………………..

 Datum narození  …………………………

 k mému  zastoupení na členské schůzi Zemědělského družstva Čechtice, IČO: 00101834

 Jméno a příjmení člena družstva: ……………………………………..………….

 Bydliště ………………………..……………….……………………………………..

 

 V …………………….…………                             dne  …………………………….

 

                              

 

                                                                                  Vlastnoruční podpis     ………………………..…………..
                                                                                                             (podpis nemusí být ověřen)