Struktura plodin:

Hlavní podíl na osevních plochách tvoří obiloviny. Jejich produkce je určena na prodej a pro potřeby živočišné výroby. Krmné směsi si vyrábíme sami ve vlastní míchárně.

Velkou plochu zaujímají jednoleté i víceleté pícniny, ty pokrývají potřeby chovu skotu a bioplynové stanice.

Dále pěstujeme ozimou řepku jako důležitou tržní plodinu a v omezené míře brambory. Ty dodáváme do škrobáren a na výrobu lupínků.