Na výrobu elektrické energie se využívá kukuřičná siláž, travní senáž, chlévská mrva a kejda. Odpadní teplo je využíváno k vytápění prostor zemědělského družstva, areálu mateřské, základní školy a dalších obecních a soukromých objektů.