Na výrobu elektrické energie se využívá kukuřičná siláž, travní senáž, chlévská mrva a kejda. Odpadní teplo je využíváno k vytápění objektů zemědělského družstva základní školy a dalších budov.