Zemědělské družstvo Čechtice

V Braňce 238, 257 65 Čechtice

Vážení členové družstva,

Zemědělské družstvo Čechtice Vám nabízí k prodeji produkty ze sklizně roku 2020:

Obiloviny (pšenice, ječmen)         v množství do 3 q  cena  260 Kč/q     

Brambory konzumní                    v množství do 5 q  cena  180 Kč/q

Ceny obilí i brambor jsou včetně pytlů a DPH.

Obilí a brambory můžete odebrat v pracovních dnech: 

22.10. -  23.10. 2020

29.10. -  30.10. 2020                              vždy od 8.00 do 16.00 hodin

Případné další informace Vám poskytneme na tel. 317 853 156.


V Čechticích 29. 9. 2020

                                               S pozdravem                    


                                                                                     Ing. Jiří Šindelář
                                                                                     předseda představenstva v. r.